Zamówienie

Jeśli podjąłeś decyzję, aby skorzystać z mojej oferty, proszę, zapoznaj się najpierw z sugestiami, które zamieściłam na stronie Pytania do Tarota. Następnie pokrótce opisz sytuację, której będzie dotyczyła wróżba (wystarczą dwa – trzy zdania). Skoncentruj się na swoich aktualnych problemach bądź wątpliwościach i zapisz pytania do Tarota. Pamiętaj też, że od ich skonkretyzowania zależeć będzie jakość i precyzja odpowiedzi, jakiej udzielą karty. Nie zapomnij o swoim imieniu i dacie urodzenia oraz imionach i datach urodzenia osób, których będzie dotyczyła wróżba. Wiadomość proszę przesłać dopiero wtedy.

Do analiz i portretów numerologicznych potrzebuję pełnych danych: imion, widniejących w akcie urodzenia bądź też w dowodzie osobistym, nazwiska – w przypadku mężatek nazwiska rodowego i każdego nazwiska dodanego poprzez zawarcie związku małżeńskiego oraz daty urodzenia.
Tak przygotowaną wiadomość proszę przesłać za pośrednictwem formularza.  Można również napisać e-mail na adres: wrozkaisadora@gmail.com ze swojego ulubionego programu pocztowego. Po otrzymaniu wiadomości od Ciebie, w w najkrótszym możliwym terminie przesyłam wiadomość zwrotną z numerem konta, na które należy przesłać zapłatę za wróżbę.

wiadomość proszę przesłać

Wiadomość proszę przesłać za pomocą formularza

Zanim wciśniesz przycisk „wyślij”, upewnij się, że wszystkie dane potrzebne do wróżby są właściwie wpisane.